SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 14/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 5.10.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 14/2018

 

Informacja o nowych przepisach od Dyr. IDIADY na Polskę p. Kamila Przewoskiego

Dotyczy producentów pojazdów i komponentów

Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, Europa skupia się w ostatnich latach na redukcji emisji cząstek stałych (PM), węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx). Limity są określone i regularnie aktualizowane w ramach przepisów ramowych "Euro" (Euro II, III, IV, V, VI).

Te dotychczasowe przepisy koncentrują się na silniku, nie biorąc pod uwagę udziału całego pojazdu w zanieczyszczeniu środowiska. Z tego powodu, jak i ponieważ redukcja klasycznych zanieczyszczeń nie jest już możliwa z punktu widzenia stosunku korzyści do kosztów, 29. grudnia 2017 został opublikowany Regulamin UE 2017/2400 dotyczący emisji CO2 i zużycia paliwa. Będzie on obowiązywał dla pojazdów użytkowych HD (Heavy Duty) wyprodukowanych w i po 1 stycznia 2019 r. i rejestrowanych po 1 lipca 2019 r. Te nowe wymagania dot. emisji CO2 oparte są na narzędziu do symulacji VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), opracowanym przez Komisję Europejską. Uwzględnia ono modułowość i zmienność pojazdów HD. Początkowo będzie obejmować ciężarówki, a następnie prawdopodobnie również autokary i inne kategorie pojazdów HD (m.in. przyczepy).

Procedura homologacji "VECTO" ma zupełnie nowe podejście, ponieważ nie będzie tu homologacji typu pojazdu, lecz homologacja procedury obliczeniowej. Po zatwierdzeniu procedury przez organ udzielający homologacji, producent pojazdów będzie musiał poświadczyć poziom emisji dla każdego wyprodukowanego przez siebie pojazdu stosując tę zatwierdzoną procedurę.

Aby móc wykonać stosowne obliczenia emisji CO2 dla danego pojazdu, producent pojazdu będzie potrzebował danych dotyczących oporów każdego komponentu, który ma wpływ na zużycie paliwa i emisji CO2:
- nadwozia (opór powietrza)
- silnika
- przekładni i skrzyń biegów
- osi
- urządzeń dodatkowych ("zabierających" moc silnika)
- opon

W konsekwencji, ww. komponenty również będą musiały być homologowane na "wpływ na emisję CO2".

IDIADA (jako desygnowana jednostka techniczna) jest już gotowa do wydawania homologacji "VECTO" zarówno producentom pojazdów (homologacja procesu kalkulacji emisji CO2) jak i producentom komponentów (homologacja komponentu, określająca jego wpływ na obliczeniową emisję CO2).

Proszę o kontakt, jeśli chcieliby uzyskać Państwo więcej infomacji.

Pozdrawiam,

Kamil Przewoski

Area Manager, Poland

Homologation Manager, East Europe

T: +48 61 6226 905  M: +48 691 222 747  E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.idiada.com

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.2 /2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 15.05.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.2 /2018

Działania jakie podejmujemy żeby zlikwidować "potwierdzenie"

część II

Część druga wykazu podejmowanych przez nas działań mających na celu zlikwidowanie "potwierdzenia"

1. Nasz kolega podjął się napisania skargi do Premiera Morawieckiego. Nasze pisanie do b. Premier Szydło nie dało rezultatu.

Prosimy o przysyłanie propozycji zapisów w tym piśmie i argumentów za likwidacją "potwierdzenia".

 

2.Planujemy napisać skargę do ministra Z. Ziobry.

Jeżeli ktoś ma wiedzę jak to zrobić zgodnie z  procedurą i czy w ogóle można w tej sprawie występować ze skargą do niego prosimy o jej przekazanie. Przydatne by były również jakieś znajomości w MS żeby nasza sprawa nie zginęła.

 

3. Nasz kolega wystąpił do posła ze swojego okręgu żeby ten wystąpił z pytaniem do MI ws "potwierdzenia”.

Poseł otrzymał odpowiedź którą załączamy, w której ponownie napisano że "potwierdzenie" jest dokumentem pomocniczym a więc nie powinno być bezwzględnie wymagane tak jak jest. Jak ktoś będzie zgłaszał sprawę odmowy rejestracji bez "potwierdzenia” do sądu to do pisemnej odmowy z WK  do skargi trzeba dołączyć pisma z MI odpowiadające na zapytania parlamentarzystów.

odpowiedź MI do posła

 

4. Prosimy o przysyłanie propozycji innych działań.

Dalej potrzebne jest nawiązywanie kontaktów z parlamentarzystami, żeby występowali ws „potwierdzenia” do MI. Mogą oni wystąpić do NIK-u o zbadanie legalności „potwierdzenia”.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów wspólnych producentów. Wasze działania jako członków zwiększają wpływy i  prestiż SPCMiP.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.1/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 8.05.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.1/2018

Działania jakie podejmujemy żeby zlikwidować "potwierdzenie"

część I

Przedstawiamy wykaz działań jakie podejmujemy żeby zlikwidować "potwierdzenie". Oczekujemy na dodatkowe pomysły działań  zgłoszone przez producentów.

Zapraszamy też  do współpracy przy realizacji opisanych niżej działań.

1. W NSA zaproponowano nam podjęcie przez producentów wspólnie z nami następującego działania.

Producent zgłasza do zarejestrowania w Wydz. Komunikacji zabudowę bez "potwierdzenia". Żąda pisemnie w WK wydania pisemnej odmowy zarejestrowania z uzasadnieniem. Odmowa rejestracji musi zawierać stwierdzenie, że nastąpiła na skutek braku "potwierdzenia" wprowadzonego pismem Oleksiaka. Następnie producent składa skargę do  właściwego dla danego WK Sądu Administracyjnego, który ją rozpatruje w ciągu miesiąca. SCMiP występuje jako oskarżyciel posiłkowy.

Urzędnicy bardziej szanują tych co umieją dbać o swoje interesy bo wiedzą że nie mogą ich bezprawnie naruszać. Takie postępowanie niczemu nie grozi a producent będzie miał w WK tylko większy prestiż.

2. Poszukujemy za Waszym pośrednictwem posła lub senatora który wystąpi ws "potwierdzenia" do NIK.

SPCMiP jako organizacja nie może ze skargą lub wnioskiem występować do NIK. Uniemożliwiają to przepisy. Mogą to zrobić parlamentarzyści.

3. Wystąpiliśmy do Sejmowej i Senackiej Komisji Infrastruktury z prośbą o wprowadzenie tematu legalności "potwierdzenia" do programu posiedzenia plenarnego każdej z Komisji.

Mamy już chętnych do udziału w naszej delegacji ale są jeszcze wolne miejsca. Jak napisał nam producent potrzebujemy darmowego wsparcia medialnego. Kto może nam w tym pomóc ? Proszę o kontakt.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów wspólnych producentów. Wasze działania jako członków zwiększają skuteczność, wpływy i  prestiż SPCMiP.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 10 of 50